Nieuwe baan Eurlings schaadt het aanzien van de politiek

Publication date: 
Thursday, February 24, 2011
Author: 
Paul de Clerck
Media title: 
De Volkskrant

Voormalig verkeersminister Camiel Eurlings wordt directeur van KLM Cargo. Hij heeft de schijn van belangenverstrengeling tegen, aangezien hij tijdens zijn ministerschap vele malen voor de KLM op de bres is gesprongen. Het roept de vraag op of hij in die tijd wel altijd het publiek belang heeft gediend [...].

Excerpt: 

Het is de hoogste tijd dat premier Rutte maatregelen neemt, in de vorm van bindende afspraken voor oud-bewindslieden. [...] Allereerst moet er een afkoelingsperiode van drie jaar worden ingesteld waarin bewindslieden na hun aftreden niet aan de slag mogen bij een bedrijf of organisatie in de sector waarvoor ze verantwoordelijk waren. Tijdens die afkoelingsperiode moet het oud-ministers ook niet worden toegestaan dat ze aan de slag gaan als lobbyist en het beleid van hun opvolgers proberen te beinvloeden. Daarbij moet lobbyen breed worden opgevat, ook het voorbereiden en adviseren van lobbyisten moet eronder vallen. Ten derde moet de minister-president, om de effectiviteit van de maatregelen te waarborgen, een comite van onafhankelijke experts instellen dat controleert of voormalige bewindslieden zich aan de afspraken houden.